Funkcja OEM Security Gateway

Szybki, łatwy i bezpieczny dostęp do pojazdu

W celu zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją w sieć sterowników pojazdu, co może stanowić zagrożenie dla systemów samochodowych i klientów, wielu producentów samochodów wymaga autoryzacji dostępu testera diagnostycznego do sterowników samochodu w celu przeprowadzenia niezbędnej diagnostyki i naprawy.

Kompatybilne testery diagnostyczne mogą bezproblemowo łączyć się z Secure Vehicle Gateway, korzystając ze specjalnego kanału komunikacji zapewniającego szybkie, łatwe i bezpieczne połaczenie między Twoim testerem diagnostycznym i stronami internetowymi producentów.

OEM Security Gateway Access


Więcej