PDL 8000™

INTELIGENTNA DIAGNOSTYKA

PDL 8000™

INTELIGENTNA DIAGNOSTYKA

Inteligentna Diagnostyka prowadzi mechaników w logiczny sposób przez proces diagnozowania od ustalenia rodzaju usterki do rozwiązania problemu, oszczędzając im czas i czyniąc ich pracę bardziej wydajną i efektywną.

 • GŁÓWNE CECHY:

  • Zintegrowane wielofunkcyjne narzedzie ze skanerem, oscyloskopem, multimetrem i Prowadzonym Testerem Podzespołów
  • Czas uruchomienia 5 sekund
  • Automatyczna identyfi kacja pojazdu
  • Skanowanie kodów usterek diagnostycznych we wszystkich systemach pojazdu
  • SureTrack - System Informacji Technicznej o Naprawach dla konkretnego pojazdu i danego kodu usterki diagnostycznej
  • Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSB) producenta pojazdu (OEM), zwiazane z danym pojazdem i kodem usterki
  • Funkcja Inteligentnych Danych automatycznie konfi guruje i wyswietla dane biezace istotne dla danego kodu usterki. Niepowiazane parametry zostaja odfi ltrowane i nie sa wyswietlane, aby zaoszczedzic Twój czas
  • Parametry znajdujace sie poza okreslonym zakresem sa zaznaczone na czerwono
  • Odpowiednio dobrane do danego pojazdu i kodu usterki Testy Funkcjonalne do sprawdzania działania czesci oraz procedury serwisowe w celu dokonczenia naprawy po jej wymianie.
  • Prowadzone Testy Podzespołów dobrane i skonfi gurowane dla danego pojazdu i kodu usterki
Expand Collapse
 • MEDIA

MEDIA

PDL 8000 (PL) - pt.1
PDL 8000 (PL) - pt. 2
PDL 8000_PL
File size : 3,584.63 Kb
PDL product range_PL
File size : 2,734.42 Kb

TECH SPECS